Làm tình bạn nữ sinh trong giờ học Luo Jinxuan, cậu bạn cụ tỏ ra hiệu quả với cô bạn học đến lạ, chỉ cần một lần thôi là đã có thể làm cô bạn học “dính” bầu ngay lập tức, dắt nhau về nhà, phim sex hay phang bạn nữ sinh Luo Jinxuan khoảng 1 tháng sau chắc chắn rồi cậu bạn mới thông báo tin vui cho hai bên bố cô bạn học, tất nhiên chỉ có bố cô bạn học nuôi cô bạn học biết được hết sự thật, về phần bố cô bạn học cậu bạn, nghe báo cô bạn học có tin mừng thì họ sung sướng còn hơn bắt được vàng vậy, mở cỗ mời mấy người họ hàng qua nhà chiêu đãi, bố cô bạn học cậu bạn khoe tờ giấy báo kết khám thai quả nói “mong mãi hai đứa nó mới chịu chiều lòng…