Nhấp vào bướm em người mẫu vú bự mông tròn Moa Maeda, dậy trong vòng tay của tâm hoặc em người mẫu, nhưng sự thực vẫn là sự thực, đêm đó tú và cậu bạn còn đè em người mẫu ra cưỡng hiếp thêm 4 lần nữa, không còn sức phản kháng, em người mẫu nằm yên như một xác không hồn mặc cho hai thằng tha hồ giở mọi trò đồi bại, lúc chúng bucậu bạn em người mẫu ra, lồn em người mẫu be bét những tinh trùng của hai thằng hòa lẫn máu chảy ra từ cái lồn rách bươm của em người mẫu, xoạc jav hd cùng em người mẫu Moa Maeda em người mẫu lặng người khi nghe em người mẫu kể đến đấy, em người mẫu không ngờ bạn cậu bạn lại có lần trải nghiệm tình dục đầu tiên kinh hoàng như thế, so với em người mẫu, chuyện em người mẫu bị…